Shop Mobile More Submit  Join Login
Yoseob s DAY :3 HPBD by Dorabin Yoseob s DAY :3 HPBD by Dorabin
Art information
.....................................................................
Render : :iconlarry1042k1: , Lụm DA :D (Big Grin) ks~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PSD : :iconjungsociu128: :D (Big Grin) Ks~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Res : Lụm = )) La la la la 

._________________________________.

Năm mới chúc hay thật thành công và cho ra những sãn phẫm am nhạc , họat động ngệ thuật cực tích cực nhé La la la la 

Đi ngang nhớ chém dùng bin ạ La la la la 
Add a Comment:
 
:iconruakch:
Ruakch Featured By Owner Jan 6, 2014
oh ~~~~~~~ sexu boy 
Reply
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Jan 6, 2014  Student
==" La la la la t cần gạch m ơi 
Reply
:iconruakch:
Ruakch Featured By Owner Jan 6, 2014
m` cho t xin png yongseob đc hơm < hơm đc thì ko sao hết á > 
Reply
:iconruakch:
Ruakch Featured By Owner Jan 6, 2014
k bít nên nói thế nào ~~~

Reply
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Jan 7, 2014  Student
Reply
:iconruakch:
Ruakch Featured By Owner Jan 8, 2014
tks m` kinh khủng lun á ~~~~~~
Reply
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Jan 8, 2014  Student
h h
Reply
:iconruakch:
Ruakch Featured By Owner Jan 8, 2014
La la la la 
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jan 5, 2014  Student Artist
m xếp res k ổn lắm : ))
Reply
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Jan 6, 2014  Student
ko ỗn chỗ nào m Waaaah! 
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jan 6, 2014  Student Artist
mấy cái lá ấy :3
Reply
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Jan 6, 2014  Student
ks~ m nha , t quăng đại , cho t hõi Sharpen ????
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jan 6, 2014  Student Artist
sharpen g = ))
Reply
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Jan 6, 2014  Student
thấy gọi chung chung +___+
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jan 6, 2014  Student Artist
= )) ý m hỏi về cái gì 
Reply
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Jan 6, 2014  Student
art ms cũa ông LArry thấy có Sharpen j j đó ......
Reply
(1 Reply)
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Jan 5, 2014  Student Interface Designer
Mng ka :o = ))
Reply
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Jan 6, 2014  Student
= ))) soi thế cơ à Sweating a little... 
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Jan 6, 2014  Student Interface Designer
= ))
Reply
Add a Comment:
 
×
Download JPG 980 × 380Details

Submitted on
January 5, 2014
Image Size
407 KB
Resolution
980×380
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
128
Favourites
4 (who?)
Comments
22
Downloads
2
×