Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
January 24
Image Size
293 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
261
Favourites
21 (who?)
Comments
18
Downloads
2
×
CRY by Dorabin CRY by Dorabin
Sự thật thì nhóc đang bị bí ý tuỡng *khóc lớn*
Add a Comment:
 
:icontiny-venus:
Tiny-Venus Featured By Owner Feb 17, 2014
A trai * mắt lonq lanh * Cho e xin psd blend đó đi * nhắm mắt nhắm mũi , chìa tay * 
Reply
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Feb 17, 2014  Student
anh xài nhiều cái lắm emHelp 
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jan 24, 2014  Student Artist
Cực kì dislike cái mod nhỏ ! Còn lại LIKE ALL ^^
Reply
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Jan 24, 2014  Student
Ths m nhe ^^ Big Fool Emoji-05 (Pervy Nosebleed) [V2] 
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jan 24, 2014  Student Artist
mặt nhìn biến thái mậy !Yui Hirasawa (Don't glare at me) [V1] 
Reply
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Jan 24, 2014  Student
ai biết , t đâu có biến thai đâu Big Fool Emoji-05 (Pervy Nosebleed) [V2] 
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jan 25, 2014  Student Artist
Thì t đâu có ns m biến thai t ns m biến thái thui ^^
Reply
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Jan 25, 2014  Student
*tức*
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Jan 25, 2014  Student Artist
hè hè ! giỡn thui mà , đừng giận t ! 
Reply
:icondorabin:
Dorabin Featured By Owner Jan 25, 2014  Student
t khoái chứ giận j *nham hiễm* Big Fool Emoji-05 (Pervy Nosebleed) [V2] 
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: